Y Camps ziet het als haar taak om kinderen en jongeren bij elkaar te brengen en hen mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen in
body, mind en spirit. 

IMG_5668

Y Camps organiseert jaarlijks kampen voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud. Wij zijn onderdeel van YMCA Nederland, welke al ruim 100 jaar vakanties organiseert. Vanaf 2012 biedt Y Camps alleen kampen aan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo zijn er vakantiekampen voor kinderen met een lichte ontwikkelingsstoornis, voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond, voor kinderen met diabetes en voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Daarnaast zijn er enkele vakanties voor kinderen of jongeren met een specifieke beperking of leefsituatie.

Onze missie

Y Camps wil dat ieder kind op vakantie kan. We bieden een plek aan kinderen en jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier wil Y Camps een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. Iedereen is gelijk en heeft recht op veiligheid, waardering, acceptatie, ontwikkeling en kent zijn verantwoordelijkheid. Heb positieve aandacht voor zingeving, creativiteit en sta open voor feedback van elkaar.

Rode driehoek

In onze visie komt de rode driehoek (body, mind en spirit) naar voren. Hiermee doelen we op de doelstelling van de YMCA, namelijk het ontwikkelen van het verstand, het lichaam en de geest. Hierbij gaan we ervan uit dat ieder mens andere beweegredenen heeft en dus uniek is. Als je maar in beweging komt.