Het kan gebeuren dat kinderen meer begeleiding nodig hebben om op vakantie te kunnen en dat kan met de kampen van Y Camps! Ons doel is om voor de kinderen en onze begeleiders een veilig en leuk avontuur te organiseren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen naast plezier hebben ook groeien op vakantie; of dat nou is op het gebied van zelfvertrouwen, algemene ontwikkeling of vaardigheden. Onze vakanties bieden veel afwisseling; met allerlei verschillende activiteiten.

Wij hebben het Keurmerk van de Stichting Steunpunt Kindervakanties. De YMCA steunt het initiatief ‘In Veilige Handen’ waarin vrijwilligersorganisaties samenwerken in het registreren van ongewenst gedrag, mocht dat voorkomen. Vanaf 2012 zijn alle vrijwilligers verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Begeleiders

De kampen worden begeleid door deskundige vrijwilligers die worden geselecteerd op hun betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel, maar zeker ook op hun aanstekelijke motivatie en enthousiasme. Alle begeleiders volgen verschillende trainingen over het uitvoeren van veilige activiteiten, maar ook over spel, groepsvorming, plezier maken en hoe je samen 24 uur per dag optrekt. De kampen worden begeleid door volwassenen vanaf 18 jaar in een goede mix van ervaren en nieuwe begeleiders.

Groepsvakanties

De kampen van Y Camps zijn groepsvakanties, voor kinderen die graag met een groep op pad gaan. Om een kamp voor iedereen leuk te maken, hanteren we een aantal leefregels. Zo vinden we het vanzelfsprekend dat iedereen in zijn eigen slaapzak slaapt en van andermans spullen afblijft. Deelnemers mogen geen alcohol en drugs gebruiken. Dat maakt ons doel haalbaar: een fijne groepsvakantie voor deelnemers en begeleiders!
Kinderen die met Y Kids op vakantie gaan moeten aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Kinderen moeten corrigeerbaar zijn op hun (onwenselijk) gedrag en aanwijzingen van de leiding kunnen opvolgen
  • Kinderen moeten in een groep kunnen functioneren
  • Kinderen moeten enige mate van zelfredzaamheid hebben (zelf kunnen aankleden, verzorgen, boterham smeren, enz.)

Kinderen met speciale behoeftes

Wij vinden het belangrijk dat elk kind een leuke vakantie heeft en we gunnen ook ieder kind deze ervaring. In het verleden kon elk kind met de reguliere kampen mee, maar tegenwoordig kijken we beter naar de achtergrond en zorgbehoeften. Dit heeft twee redenen: we willen elk kind een top vakantie bieden, maar we willen ook zeker weten dat we de juiste begeleiding op de vakantie hebben. Het is hiervoor dus wenselijk dat bij het aanmelden voor een kamp de persoonlijke achtergrond van de deelnemers wordt doorgegeven. Hierbij kun je denken aan een ziek of overleden familielid, echtscheiding van de ouders, of lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. Onvolledige opgave vooraf van belangrijke informatie over de deelnemer (waaronder medische problemen, gedragsproblematiek en medicijngebruik) kan uitsluiting van het kamp tot gevolg hebben.

Bijzonderheden bij opgave

Speciale diëten zijn meestal geen probleem, maar moeten samen met medicijngebruik wel bij de boeking vermeld worden. Het kan natuurlijk zijn dat er na de boeking diëten of medische gegevens wijzigen. Neem dan vooraf aan de vakantie contact op met het boekingskantoor van Y Camps. Alleen zo kunnen we wensen goed inplannen.

Bereikbaarheid

Tijdens de vakantieweken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Dus mocht er thuis of op vakantie iets aan de hand zijn, dan kan er altijd contact opgenomen worden met ons. Buiten de vakanties zijn wij op kantoortijden te bereiken.

Klachten

Wij doen er alles aan om de kinderen een fantastische vakantie te laten beleven. Tijdens het kamp nemen we – indien nodig – contact op met het thuisfront voor overleg en extra informatie. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over het vakantiekamp, laat het ons dan alstublieft weten. U kunt ons bellen op onderstaand telefoonnummer, een e-mail sturen of een brief sturen. In alle gevallen streven wij ernaar uw bericht zo snel mogelijk inhoudelijk te beantwoorden. In het geval er overleg met de betrokken vrijwilligers nodig is, kan een reactie even op zich laten wachten.