Samenvatting gedragscode

De belangrijkste punten uit de gedragscode komen in deze samenvatting naar voren.

A. Omgaan met de Y Camps identiteit

Iedereen is gelijk en heeft recht op veiligheid, waardering, acceptatie, ontwikkeling en kent zijn verantwoordelijkheid. Heb positieve aandacht voor zingeving, creativiteit en sta open voor feedback van elkaar.

B. Omgang met elkaar

Hoofdtaak van een begeleider is: zorgen voor veiligheid, plezier en ontspanning. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden en respecteer iedereen in zijn eigen rol. Gebruik positief taalgebruik richting anderen. Spreek af waar grenzen liggen bij fysieke aanrakingen (activiteiten, zwemmen, douchen, etc.). Aanrakingen mogen niet als mogelijk seksueel of erotisch kunnen worden ervaren. Ga tijdens een Y Camps activiteit, kamp, reis, etc. geen andere relatie aan met deelnemers als die van algemeen begeleider. Wissel geen telefoonnummers uit met deelnemers en maak geen afspraken met deelnemers nadat het kamp is afgelopen. Gemengd slapen mag alleen als alle deelnemers ouder zijn dan 18 jaar, ouders op de hoogte zijn, begeleiders tussen de deelnemers slapen en alle begeleiders en deelnemers het eens zijn met de beslissing. Lees de pedagogische aanpak die Y Camps je bij aanmelding toestuurt. Kijk voor het naar huis sturen van begeleiders of deelnemers in het protocol “Naar huis sturen”.

C. Gedragsregels ten aanzien van veiligheid en activiteiten

De begeleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van deelnemers. Zijn fysieke of psychische toestand mag geen gevaar vormen voor deelnemers. Laat je bij activiteiten informeren door deskundigen, doe een risico-analyse en lees de praktische tips in het Hoe & wat boekje hoofdstuk “Activiteiten”. Gebruik geen alcohol. Zorg op elk moment voor minimaal 2 mensen die auto kunnen rijden. Op elk kamp is een eindverantwoordelijke voor EHBO(materialen). Ook is iemand eindverantwoordelijk voor het verstrekken van medicijnen. Medicijnen worden door begeleiders verstrekt, tenzij in overleg met ouders / verzorgers anders is afgesproken. Kijk voor het medicijnenprotocol in het Hoe & wat boekje.

D. Omgaan met voeding en genotsmiddelen

Zorg voor voldoende eten en drinken voor alle aanwezigen tijdens het kamp en houd rekening met voedingsgewoontes (vegetariërs, diëten etc.). Stimuleer op geen enkele manier het gebruik van genotsmiddelen (roken, alcohol, drugs). Gebruik van drugs en/of wapens is bij wet verboden.

E. Omgaan met het milieu

Respecteer de natuur en bedenk welke invloed jouw handelen, of die van de deelnemers, heeft. Overleg met terreineigenaren, ruim afval op, houd rekening met dieren, maak zo min mogelijk lawaai, vuur en roken mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij wet is het verboden om tussen zonsondergang en zonsopgang in het bos te komen.

F. Contact met derden

Stuur pers altijd door naar een beroepskracht van Y Camps.

G. Klachten en vertrouwenscommissie

Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen tijdens je werk, dan kun je je wenden tot de Coördinator Vakantie of de hoofdstaf van het kamp. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan heb je de mogelijkheid je te wenden tot een van onze externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag (hebben) ervaren rond agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten. Hij/zij biedt een luisterend oor, advies en bijstand. Ook kan de vertrouwenspersoon je uitleg geven over de klachtenregeling en de externe Klachtencommissie. Indien er klachten zijn kunnen die worden ingediend bij de beroepskrachten van Y Camps. Klachten over een beroepskracht kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersonen van Vereniging YMCA Nederland: mw. Marloes Meijer, te bereiken op 06-36 50 19 73 of meijer.marloes@gmail.com en dhr. Albert Jan Stam, te bereiken op 06-51 56 35 36 of ch.a.j.stam@kpnmail.nl.

H. Privacy

Alle informatie die door ouders/verzorgers/deelnemers op het inschrijfformulier wordt vermeld, dient vertrouwelijk te worden behandeld. Gebruik deze informatie alleen om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Na afloop van het kamp dienen de formulieren vernietigd te worden.

 

Stichting Y Camps, Den Dolder, februari 2022